ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 13/04/2024
អីវ៉ាន់ ID: 22430    ចំនួនមើល:

The concrete road, on the main road, has people going to live, and can bargain on price.
ផ្លូវបេតុង,នៅផ្លូវមេ,មានអ្នកទៅរស់នៅអាចរកស៊ីបាន.ចរចារបានលើតម្លៃផ្ទះ។
水泥路,在主干道上,有人住,可以讲价。

You can watch the photo from a link.
អ្នកអាចមើលរូបថតពីតំណ។
您可以从链接观看照片。

https://drive.google.com/drive/folders/14f27R0N7SuBRGN8FaVqpzwPuARmwjQdf?usp=share_link

 

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

phnom penh

GPS:

11.556787025031, 104.92846663281

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: