ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 26/11/2023
អីវ៉ាន់ ID: 111123    ចំនួនមើល:

Condo for sale
公寓出售
Property code: ACD23-050
Price 价格: 120,840 USD
Floor 楼层: 13A F
Size 面积: 40.48m2
Property type 房源类型: 1 bedroom
Bathroom 浴室: 1
Location 地址: 7 Makara district, Phnom Penh
Contact number 联系方式: 070 722 337 / 098 999 862

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

7 Makara

GPS:

11.563196032611, 104.91281529272

ទូរស័ព្ទ: