ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 08/07/2023
អីវ៉ាន់ ID: 6350    ចំនួនមើល:

យើង កំពុង ស្វែងរក នរណា ម្នាក់ ដែល កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្ន នេះ កម្ពុជា ដែល មាន បទពិសោធន៍ ក្នុង ការ លក់។ បេក្ខជន ត្រូវ តែ មាន វត្តមាន ត្រូវ តែ មាន ជំនាញ ទំនាក់ទំនង ដ៏ ល្អ ប្រសើរ និង មាន សាវតា ក្នុង ការ លក់ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ទីផ្សារ ឬ ការ លើក កម្ពស់។ ប្រាក់ ខែ នឹង ត្រូវ ពិភាក្សា នៅ ពេល សម្ភាសន៍ ។

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.55691278917, 104.9288242252

អីម៉ែលៈ: