ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 02/07/2023
អីវ៉ាន់ ID: 6292    ចំនួនមើល:
–          Property              :       Office space for Rent
–          Location               :       BKK1, Norodom
–          Rental price        :       $3,500
–          Size                        :       150 m2 (available)
–          Bedroom             :       N/A
–          Bathroom            :       Yes
–          Utility                    :       State
–          Floor                      :       1 up
–          Contract               :       3 years
–          Deposit                :       3 months
–          WECHAT ID         :       Roitana1112

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.556706176656, 104.92919098633

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: