ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 14/04/2024
អីវ៉ាន់ ID: 89908    ចំនួនមើល:

Shop house for rent
店屋出租
Property code: BSH23-021
Rental fee租金:600$/month
Total floor 总楼层: E0
Land size 土地面积:8m x 18m
House size 房子面积:8m x 16m
Location 地址: Tuol Kouk district, Phnom Penh
Contact number 联系方式: 070 722 337 / 098 999 862

ទាក់ទងតាមរយ៖

ទីកន្លែង:

Tuol Kouk

GPS:

11.561705972324, 104.8983175525

ទូរស័ព្ទ: