ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 15/04/2024
អីវ៉ាន់ ID: 89928    ចំនួនមើល:

Warehouse for rent
仓库出租
Property code: BWH23-004
Rental fee 租金: 1,200$/month (Can negotiation)
Land size 土地面积: 20.50m x 31.50m
Location 地址: Prek Pnov district, Phnom Penh
Contact number 联系方式: 070 722 337 / 098 999 862

ទាក់ទងតាមរយ៖

ទីកន្លែង:

Prek Pnov

GPS:

11.662080406018, 104.86266043687

ទូរស័ព្ទ: