ចុះឈ្មោះ: លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះសិន ទើបអាចដាក់លក់អីវ៉ាន់ដោយពុំមានបង់ថ្លៃសេវាអ្វីទាំងអស់។ ចុចនៅទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ សំរាប់ភាសាអង់គ្លេស ឫ ចុចទីនេះ សំរាប់ភាសាខ្មែរ. ទំព័រទាំងពីរដូចគ្នា ដូចនេះលោកអ្នកអាចប្រើមួយណាក៏បាន។ បើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយជាមួយ KhmerAds, សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីចូលក្នុង សំរាប់ភាសាអង់គ្លេស ឫ នៅទីនេះ សំរាប់ភាសាខ្មែរ។

សូមចុចមើលពីរបៀបចុះឈ្មោះ

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះ ឫក៏ចូលក្នុងបានសំរេចហើយ, លោកអ្នកនឹងឃើញទំព័រប្រវត្តិរូប ដែលនៅទីនោះលោកអ្នកអាចសរសេរបំពេញនូវពតិ៍មានសំខាន់ៗ ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងដាក់បញ្ចូលរូបភាពរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចមើលឃើញ នៅពេលពួកគេមើលទំនិញ ឫអីវ៉ាន់របស់លោកអ្នក។ ការសរសេរបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់លោកអ្នក គឺមិនមែនខានមិនបានទេ តែវាធ្វើអោយអីវ៉ាន់លោកអ្នកមានការទាក់ទាញអ្នកទិញ និងគេអាចទុកចិត្តជាងមិនបំពេញ។ សូមមើលរូបភាពនានាខាងក្រោម:

ចំពោះលោកអ្នកប្រើភាសាខ្មែរ បន្ទាប់ចូលក្នុងបានសំរេចហើយ ដំបូងបង្អស់ត្រូវប្តូរភាសាពី អង់គ្លេស ទៅខ្មែរ រួចហើយចុចអាប់ដេតដូចបង្ហាញតាមរូបភាពដូចខាងក្រោម៖

user guide user guide

សូមបញ្ជាក់ថា ការប្តូរភាសាខាងលើគឺគ្រាន់តែប្តូរភាសាសំរាប់វេបសៃ KhmerAds តែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនបកប្រែអីវ៉ាន់របស់អ្នកទេ។ នេះមានន័យថាអីវ៉ាន់ដែលអ្នក នឹងដាក់លក់គឺជានិច្ចកាលចាប់ផ្តើមពីទំព័រភាសាអង់គ្លេសមុនសិន រួចហើយទើបអ្នកអាចបកប្រែវាទៅជាភាសាខ្មែរជាក្រោយ។ ធ្វើយ៉ាងនេះទើបកុំអោយមានការច្រឡំ នៅពេលលោកអ្នកកំពុងដាក់លក់អីវ៉ាន់របស់អ្នក

 1. សរសេរឈ្មោះអ្នក
 2. បញ្ចូលរូបភាពអ្នក
 3. user guide
 4. សរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
 5. បង្កើតលេខសំងាត់ថ្មីបើសិនអ្នកត្រុវការ
 6. អាប់ដេតប្រវត្តិរូបអ្នកនៅពេលអ្នកបានបំពេញហើយ
 7. user guide
  លោកអ្នកអាចមិនចាំបាច់ធ្វើតាមជំហ៊ានទី ១ ដល់ទី ៥ ក៏បានដែរ បើលោកអ្នកដាក់លក់អីវ៉ាន់មួយ ឫពីរប៉ុណ្ណោះ។ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែសរសេរបំពេញប្រវត្តិរូបអ្នក បើលោកអ្នកមានអីវ៉ាន់ច្រើនដាក់លក់។
 8. សូមចុចដើម្បីដាកលក់អីវ៉ាន់
 9. user guide
 10. សរសេរចំណងជើងនៃអីវ៉ាន់លោកអ្នក
 11. ពីព័រណ៍នាលំអិតអំពីអីវ៉ាន់អ្នក
 12. user guide
 13. លោកអ្នកមិនអាចបកប្រែបានទេ មុនពេលអ្នកបានរក្សាទុក ឫបានផ្សព្វផ្សាយអីវ៉ាន់អ្នកនេះសិន
 14. ជ្រើសរើសប្រភេទមួយដែលទាក់ទងនឹងអីវ៉ាន់អ្នក បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញា “+” ដើម្បីបង្ហាញប្រភេទកូនតូចៗរហូតទាល់តែដល់កូនចុងគេបង្អស់
 15. user guide
  user guide
 16. សូមជ្រើសរើសទីតាំមួយសំរាប់អីវ៉ាន់អ្នក
 17. user guide
 18. សូមចុចលើសញ្ញា “+” ដើម្បីដាក់បញ្ចូលរូបភាពថែម។ លោកអ្នកអាចបន្ថែមរូបភាពដល់ ១០ សំរាប់អីវ៉ាន់នីមួយៗ
 19. សរសេរតំលៃអីវ៉ាន់អ្នក បន្ទាប់មកជ្រើសរើសជាតំលៃសរុប ឫជាប្រចាំខែ
 20. សរសេរលេខទូរស័ព្ទអ្នក បើអ្នកមិនបានបំពេញជំហានទី ១ ដល់ទី ៥ ខាងលើទេ
 21. user guide
 22. សរសេរអ៊ីម៉ែល បើវាមិនដូចគ្នានឹងអីម៉ែលក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទេ
 23. សរសេរបញ្ចូលនូវអាស័យដ្ធានដែលអ្នកដាក់លក់អីវ៉ាន់ រួចចុចលើ find
 24. សូមចុចលើ ផ្សព្វផ្សាយប៊ូតុង ដើម្បីដាក់ផ្សព្វផ្សាយអីវ៉ាន់អ្នក
 25. user guide
 26. បកប្រែអីវ៉ាន់អ្នក: មានការងាយស្រួលណាស់ដើម្បីបកប្រែអីវ៉ាន់អ្នក។ បន្ទាប់ពីចុចលើសញញា “+” ហើយ ពតិ៍មាននានាដែលអ្នកបានបញ្ចូលដូចខាងលើ នឹងចំលងចូលទៅក្នុងទំព័របកប្រែថ្មីរបស់អ្នក លើកលែងតែចំណងជើង និងការពិពរណ៍នាអំពីអីវ៉ាន់អ្នកដែលអ្នកត្រូវបកប្រែ។
 27. user guide
 28. ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានបកប្រែអីវ៉ាន់អ្នកទេ KhmerAds នឹងបកប្រែជូនដោយស្វាយប្រវត្តិដោយប្រើម៉ាស៊ីន Google Translater។ ក៏ប៉ុន្តែជាការចាំបាច់ លោកអ្នកគួរតែបកប្រែអីវ៉ាន់អ្នកដោយខ្លួនឯងទើបប្រសើរជាង ពីព្រោះបកប្រែដោយប្រើម៉ាស៊ីនពីបាកអាន។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបកប្រែអីវ៉ាន់អ្នក?

KhmerAds បានត្រូវបង្កើតឡើងតាមក្បួនខ្នាតអន្តរជាត់សំរាប់ប្រើជាពហុភាសា មានន័យថា ទំព័រនីមួយៗបង្កើតឡើងសំរាប់ប្រើចំពោះភាសាមួយ។ ដោយសាមាន ២ ភាសាដាក់ជូនអោយប្រើលើ KhmerAds ដូច្នេះអីវ៉ាន់នីមួយៗត្រូវការទំព័រ ២ មួយសំរាប់ភាសាអង់គ្លេស និងមួយទៀតសំរាប់ភាសាខ្មែរ។ ការបកប្រែអីវ៉ាន់អ្នកអាចធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួល ដល់អ្នកទិញដែលរកអីវ៉ាន់លើអិនទឺណែត តាមរយ៖ Google search engine និងលើទំព័រនៃ KhmerAds website.

ទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយ គ្មានបញ្ហាអ្វីទេបើលោកអ្នកសរសេរទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរលើទំព័តែមួយនោះសំរាប់អីវ៉ាន់អ្នក ក៏ប៉ុន្តែទំព័រមួយទៀតនៅតែត្រូវបង្កើតឡើងដែរ។

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកនៅតែមានការលំបាកក្នុងការដាក់លក់អីវ៉ាន់អ្នក សូមទាក់ទង KhmerAds នៅទីនេះ តាមរយ៖ទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល FB message WhatsUp Skype។ យើងខ្ញុំនឹងមានសេក្តីត្រេកអរដើម្បីទទួលជួយអ្នក។