ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 26/07/2023
អីវ៉ាន់ ID: 80023    ចំនួនមើល:

🎉 𝗪𝗼𝘄 ខុនដូរប្រណិតជាប់មាត់ទន្លេ
🔥 តម្លៃត្រឹមតែ $𝟲𝘅,𝟴𝟴𝟴
🔥 ការបង់ប្រាក់ងាយស្រួល
☎️: 078 423 289/ 096 2329 456
••••••••••••••••••••••••••••••••
👉🏻 Waterfront project in Chroy Chongva, only $𝟲𝘅,𝟴𝟴𝟴 ($14xx/sqm) with basic & fully furnished offers. Handover 2024

🍭 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲 , installation 𝟯 𝗬𝗲𝗮𝗿
🔥Unit Type:
🍬Studio : $𝟲𝘅,𝟴𝟴𝟴
🍬1 Bedroom : $𝟴𝘅,𝟴𝟴𝟴
🍬2 Bedroom : $𝟭𝟯𝘅,𝟴𝟴𝟴
🍬3 Bedroom : $𝟭𝟱𝘅,𝟴𝟴𝟴
🍬𝗦𝗸𝘆 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 & 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲, Only $𝟰𝘅𝘅,𝘅𝘅𝘅 (𝗦𝗶𝘇𝗲 𝟭𝟳𝟱- 𝟭𝟳𝟴𝟲𝗺𝟮)

▪️𝗦𝗣𝗔 and 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗜𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟰 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗮𝘅 ភ្លាមៗ
▪️𝗙𝗿𝗲𝗲 parking 𝗖𝗮𝗿 and parking 𝗯𝗼𝗮𝘁𝘀 ,𝗬𝗮𝗰𝗵𝘁 🛥️
▪️𝗛𝗮𝗿𝗱 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲

👉 𝗙𝗼𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗼𝘄𝗿𝗼𝗼𝗺
🔥𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 :
Telegram:
https://t.me/LuxuryCondo289
☎️: 096 2329 456/078 423 289

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.556571429363, 104.92842078761

ទូរស័ព្ទ: