ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 19/06/2024
អីវ៉ាន់ ID: 180067    ចំនួនមើល:
មាន Canon M10 kit 15-45mm មួយទឹកស្អាត98%🎀
អត់សូវបានប្រេីទេនៅថ្មី
Price :220$ ចរចាបាន
Includes
-Good condition
-WiFi & Touch screen
-Memories 16GB
-Charger
-Neck strap
-Battery
-Box camera
អាចឆាត ឬ call : 086753874 ឬ 01076​4535

ទាក់ទងតាមរយ៖

ទីកន្លែង:

-

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: