ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 27/01/2024
អីវ៉ាន់ ID: 15985    ចំនួនមើល:
                                                                                               លេខទូរស័ព្ទអាជីវកម្មបីប្រព័ន្ធ ស្មាត សែលខាត និងមិត្តហ្វូន
សួស្តីអស់ លោក លោកស្រី និងបងប្អូន ម្ចាស់អាជីវកម្ម ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតិបង្ហាញជូននូវលេខទូរស័ព្ទឈុតបីប្រព័ន្ធដែលសាកសមសម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ពីអតិថិជនលោកអ្នក ។
                                                                                     យើងខ្ញុំមានលក់លេខពិសេស𝐟𝐞𝐧𝐠𝐬𝐮𝐢 #168, #𝟑𝟓𝟔, #𝟒𝟓𝟔, #𝟐𝟖𝟗 & #𝟕𝟖𝟗
  • ធានាមានឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុន100%
  • ឆែកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស៊ីម *𝟏𝟐𝟎𝟐#គ្រប់ប្រព័ន្ធ ( បងប្អូននៅភ្នំពេញ ចាំប្រគល់លុយក្រោយឆែកស៊ីមរួច​)
  • លក់ជូនបានគ្រប់ខេត្តក្រុង ដឹកជញ្ជូនតាមសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន J&T Express , Vireak Buntham , អាចតាមដានទំនិញលោកអ្នក
#ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធសែលខាត#ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធស្មាត#ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូន
#លេខទូរស័ព្ទការ៉េ#លេខទូរស័ព្ទផែ#លេខទូរស័ព្ទផែអម#លេខទូរស័ព្ទសាម
#លេខទូរស័ព្ទសាមឌុប#លេខទូរស័ព្ទផែឌុប #លេខទូរស័ព្ទផែស្ទួន#លេខឡើង567
#លេខឡើង789#លេខហុងស៊ុយ168 #លេខហុងស៊ុយ289#លេខហុងស៊ុយ356
#លេខហុងស៊ុយនាំសំណាង#លេខទូរស័ព្ទសំរាប់ក្រុមហ៊ុន#លេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុ
#Cellcard#Smart#Metfone#Seatel#Camintel#PhoneNumberForBusiness#VIPNumber#LuckySimcard#Số điện thoại doanh nghiệp cần bán#出售商务电话号码
cell Met Smart Code
012 409 168 067 409 168 093 409 168 530
077 428 168 068 428 168 069 428 168 399
095 56 4000 066 56 4000 093 56 4000 279
092 389 333 090 389 333 016 389 333 399
017 931 444 068 931 444 069 931 444 289
017 823 444 068 823 444 081 823 444 289
017 867 444 068 867 444 070 867 444 289
089 469 444 090 469 444 093 469 444 289
092 379 777 068 379 777 010 379 777 630
011 463 999 090 463 999 087 463 999 530
017 777 314 068 777 314 098 777 314 255
099 888 445 060 888 445 015 888 445 360
012 4999 30 090 4999 30 087 4999 30 199
012 4999 32 068 4999 32 098 4999 32 199
078 6999 57 068 6999 57 015 6999 57 175
099 34 9990 068 34 9990 070 34 9990 175
012 42 00 77 060 42 00 77 098 42 00 77 179
078 23 55 88 067 23 55 88 015 23 55 88 199
089 70 55 88 090 70 55 88 015 70 55 88 199
061 89 89 37 066 89 89 37 070 89 89 37 199
078 22 04 04 067 22 04 04 015 22 04 04 189
092 61 05 05 066 61 05 05 015 61 05 05 199
061 30 08 08 090 30 08 08 087 30 08 08 199
099 20 57 57 068 20 57 57 069 20 57 57 199
077 23 58 58 066 23 58 58 087 23 58 58 199
061 35 59 59 067 35 59 59 010 35 59 59 199
099 65 60 60 060 65 60 60 069 65 60 60 250
061 96 60 60 066 96 60 60 016 96 60 60 189
085 37 86 86 068 37 86 86 070 37 86 86 189
092 37 70 70 090 37 70 70 093 37 70 70 189
095 97 91 91 068 97 91 91 069 97 91 91 215
078 21 95 95 066 21 95 95 016 21 95 95 199
089 38 55 99 066 38 55 99 015 38 55 99 199
089 37 55 99 090 37 55 99 016 37 55 99 199
089 24 66 99 090 24 66 99 081 24 66 99 215
099 34 66 99 090 34 66 99 098 34 66 99 215
092 66 99 80 090 66 99 80 087 66 99 80 215
077 30 77 99 068 30 77 99 087 30 77 99 215
099 48 99 88 066 48 99 88 086 48 99 88 199
061 277 289 090 277 289 016 277 289 199
077 211 289 066 211 289 070 211 289 199
061 390 990 068 390 990 070 390 990 215
099 789 012 068 789 012 069 789 012 330
078 844 789 066 844 789 016 844 789 195
095 844 789 060 844 789 093 844 789 195
061 443 789 067 443 789 069 443 789 195
011 457 789 060 457 789 070 457 789 195
011 523 789 066 523 789 093 523 789 195
011 703 789 066 703 789 070 703 789 195
061 69 69 53 060 69 69 53 081 69 69 53 175
061 78 78 73 068 78 78 73 069 78 78 73 199
សូមបងទំនាក់ទំនងដើម្បីសួរតំលៃតាមរយះតេលេក្រាម
Contact  010 566768
More Info @https://web.facebook.com/LuckySimCardStore168

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.556733126113, 104.92858583013

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: