ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 05/12/2023
អីវ៉ាន់ ID: 115030    ចំនួនមើល:

Apartment for rent
Property code: BAP23-037
Rental 租金:
👉 200$/month (No furnished 不含家具)
👉 250$-300$/month (Fully furnished 家具拎包入住)
Size 面积:28.5m2
Property type 房源类型:Studio room
Electricity 电费:0.25$/Kwh
Water 水费:0.6$/m3
Location 地址:Near Soriya shopping center (靠近苏丽亚购物中心), Daun Penh district, Phnom Penh
Contact number 联系方式: 070 722 337 / 098 999 862

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Daun Penh

GPS:

11.568339611432, 104.92448602702

ទូរស័ព្ទ: