ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 08/10/2023
អីវ៉ាន់ ID: 97367    ចំនួនមើល:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203102316111316&id=100092346453471&mibextid=Nif5oz
开发商:星汇地产
通讯地址: 柬埔寨王国金边森速区德他拉分区俄罗斯大道112号
楼栋单位号:4#1020
建筑面积:51.43 ㎡
套内面积:39.4 ㎡
出售总价:68000美元

Company Name:STAR CITY
Address:No 112 Russian Blvd, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phonm Penh.
BLOCK:4#1020
Gross Area:51.43 ㎡
Net Area:39.4 ㎡
Sale price: $68,000
Infor: 088/061 833 388 / 089 678 536

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Khan Sen Sok

GPS:

11.602250261974, 104.85714597052

ទូរស័ព្ទ: