ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 23/12/2023
អីវ៉ាន់ ID: 30339    ចំនួនមើល:
For the first time ever in Asia, Korea and Japan.
The Original Canadian Concentrated
of Magic Serum of Diora.Ca.
*** MS Canada:
No Filling, no water, no color ever.
*All skin type , all ages, all gender and all your body and face area.
Full price 249$ = 100ml very concentrated that is equal 300ml.
10ml = 61$
2ml = 13$
សើរ៉ូមវេមន្ត ជួយលុបបំបាត់ស្នាមមុនតែ៧២ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ។
បំបាត់ស្នាមឣុជខ្មៅ ជាំ ឣាថ៌រុយ ស្នាមខ្មៅស្រឣាប់ ព្យាបានមុខខ្មូត ប្រើបានគ្រប់បញ្ហាស្បែករោលក្រហមប្រតិកម្មចេញសសៃ ព្យាបាលបានលឿនឣោយស្បែកភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យច្រើនឆ្នាំ។
093559979

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.559140611074, 104.93031878614

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: