ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 09/06/2024
អីវ៉ាន់ ID: 176413    ចំនួនមើល:

Office Building for Rent
Frontage: 21 meters
Lot size: 418 sqm
Building size: 1838 sqm
Flooring: 7
Lease: 3 years up
Rental: 7000 USD/month
Parking: 120 cars, 350 motorbikes
Suitable for schools, banks and offices.
Location: Street 105, Toulsangke 1, Russeykeo, Phnom Penh. (5 minutes from TK Avenue)
Google map: https://maps.app.goo.gl/FA3o4gdcrcnwp6nC6
Contact: 099 899 100
Telegram: https://t.me/mario_property

————————————————————————–
写字楼出租
– 临街面: 21米
– 土地面积:418平方米
– 建筑面积:1838平方米
– 层楼情况:7楼
– 合同: 3 年起租
– 出租价格:7,000美元/月
– 停车场: 120汽车,350摩托车停放处
– 适合经营学校,银行和办公楼。
– 地址:105号路,距离TK Avenue 5分钟
google map: https://maps.app.goo.gl/FA3o4gdcrcnwp6nC6
– 电话:099 899 100
– 微信: david_hakpry
-Telegram: https://t.me/mario_property

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Russeykeo

GPS:

11.616692495668, 104.89814336498

ទូរស័ព្ទ: