ថ្ងៃអាប់ដេត: ខែ​សីហា 20, 2021
អីវ៉ាន់ ID: 6041    ចំនួនមើល:

ត្រូវការ កន្លែង ធ្វើ ការ នៅ ភ្នំពេញ ? រកឃើញ កន្លែង រកស៊ី ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ និង មាន ប៉ម ពណ៌ លឿង និង រុករក ។ សម្រាប់ សំណួរ ណា មួយ ផ្ដល់ ឲ្យ យើង នូវ ការ អំពាវនាវ ដល់ ០១២ ៨៦៨ ១១១

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

No. 191, Tonle Sap (Rd.), Village 1 Sangkat Chroy Changva Phnom Penh Cambodia 12110

GPS:

11.574549925031, 104.93513116283

phone:
អីម៉ែលៈ: