ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 10/11/2023
អីវ៉ាន់ ID: 6054    ចំនួនមើល:

? លេខ ID ដើម : SR – 00165S
? តម្លៃជួល: $5,000/ខែ [មិន – Negotiable]
? ឃ្លាំង ត្រូវការ៖ ៦ខែ/៥ឆ្នាំ
? រយៈ ពេល ជួល ៖ ៥ ឆ្នាំ ទៅ ១០ ឆ្នាំ
? ចម្ងាយ ពី ទីផ្សារ ចាស់ ៖ ១១ នាទី
? ទំហំដី : 25m x 33m
? ទំហំអគារ: 18m x 20m
? ឥដ្ឋ: 3
? ការកសាងទិស៖ ខាងលិច

ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ៖
✔ តម្លៃអគ្គិសនី៖ 770 KHR/KWh [EDC បច្ចុប្បន្ន]
✔ ទឹក៖ City & Well [Purified]
✔ Cable TV: ផ្តាច់ការ
✔ អ៊ីនធឺណិត តភ្ជាប់៖ មិន រាប់ បញ្ចូល
✔ ការប្រមូលសំរាម៖ មិន រាប់ បញ្ចូល

លក្ខណៈពិសេសបន្ថែម៖
✔ បន្ទប់ដេក (s): 36 + 1 Office
✔ បន្ទប់ទឹក (s): 36 + 3
✔ តំបន់ receptionist: បាទ/ចាស
✔ Balcony: បាទ/ចាស
✔ ផ្ទះបាយ៖ បាទ
✔ ហែល ទឹក ៖ បាទ
✔ Garden: បាទ/ចាស
✔ ចំណត រថ យន្ត ៖ បាទ
✔ របង៖ បាទ
✔ Air-conditioned (s): បាទ/ចាស
✔ Hot Water (s): បាទ/ចាស
✔ Fan (s): បាទ/ចាស
✔ លាងសម្អាត (s): បាទ/ចាស
✔ Fridge (s): បាទ/ចាស
✔ សូហ្វា៖ បាទ
✔ TV (s): បាទ/ចាស
✔ Bed (s): បាទ/ចាស

✔ Mattress (s): បាទ/ចាស
✔ Wardrobe (s): បាទ/ចាស
✔ Bedside Table (s): បាទ/ចាស
✔ តារាងកាហ្វេ៖ បាទ/ចាស
✔ តារាង បរិភោគ អាហារ ៖ បាទ
✔ ហ្គាស Stove Set: បាទ/ចាស
✔ Bar: បាទ/ចាស
✔ Restaurant: បាទ/ចាស
✔ More: …………

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Siem Reap

GPS:

13.36416958159, 103.85733554983

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: