ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 05/04/2024
អីវ៉ាន់ ID: 6496    ចំនួនមើល:

សាលា បឋម សិក្សា យ៉ាយ៉ា ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ 2000 ដើម្បី ជួយ អប់រំ កុមារ តូច ៗ ដែល មាន អាយុ ចន្លោះ ពី 7 ទៅ 10 ឆ្នាំ ។ សូមមកចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ យើង បើក ចំហ 6 ថ្ងៃ ក្នុង មួយ សប្តាហ៍ ។

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Kampong Speu

GPS:

11.465180247293, 104.50791382367

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: